Kom sneller verder met de MediationCirkel!

Samen met Wouter Niesink van MediationMessenger heeft Judith Dingemanse een praktische methode ontwikkeld om langlopende dossiers door middel van mediation sneller tot tevredenheid af te wikkelen: de Letselschade MediationCirkel. In 12 uur van kennismaken naar een bevredigende oplossing, en daarmee is de cirkel rond.

De afwikkeling van letselschadedossiers neemt soms jaren in beslag, door de juridische en medische complexiteit. Het herstelproces van de lichamelijke en emotionele gevolgen verloopt voor ieder in zijn persoonlijke tempo. Het realiseren van een nieuw toekomstperspectief kan door de gedupeerde als emotioneel belastend ervaren worden. De MfN-mediators van MediationMessenger zijn zich bewust van de emotionele rollercoaster die een slachtoffer van letselschade doormaakt. In de gedragscode Behandeling Letselschade wordt mediation benoemd als methode om sneller tot een eindregeling te kunnen komen. Gedupeerden mogen rekenen op een vlotte afwikkeling van hun letselschadezaak zodat hun blik weer op de toekomst gericht kan worden.
Stacks Image 469
Stacks Image 471
De MediationCirkel is een methode waarbij de flexibiliteit en de persoonlijke aandacht opvallen. Iedere fase wordt naar persoonlijke behoefte flexibel ingericht met respect voor de belevingswereld van het slachtoffer.

Partijen hebben vooraf duidelijkheid:
• de looptijd: ongeveer 12 uur
• het proces: zie de mediatoncirkel
• uw investering € 2.500,= ex btw

Wilt u ook sneller verder?

Letselschade mediation in 12 uur

 
Het eerste kwart/0-3 uur
Partijen zetten de eerste stap naar een gezamenlijke oplossing. Zo kiezen zij voor een positieve start van het traject. De mediation begint altijd met een telefonisch kennismakingsgesprek met de beide betrokken partijen: de benadeelde en de aansprakelijke. De aparte intake-afspraken worden gemaakt. Tijdens het kennismakingsgesprek is er ruimte voor de sociale en emotionele aspecten waarmee de benadeelde kan worstelen. 

Het tweede kwart/3-6 uur
De kennismaking met partijen heeft plaatsgevonden. Het eerste mediationgesprek vangt aan. De partijen gaan samen actief aan de slag en maken samen met de mediator een agenda voor de onderwerpen in de mediation. Er blijft ruimte om de onderwerpen en de gedachten van de partijen verder te verkennen.
Tussendoor
Deze tussenliggende periode gebruiken de partijen om het eerste mediationgesprek te verwerken. Dit is belangrijk, partijen kunnen gaan denken aan mogelijke oplossingen. Dit is de aanloop naar de volgende fase van de MediationCirkel.

Het derde kwart/6-9 uur Partijen zijn nu al over de helft naar een mogelijke oplossing. De bevindingen van het eerste gesprek en de tussenliggende periode zijn onderwerp van gesprek en krijgen een verdere uitdieping. Zo ontwikkelt dit kwart zich tot een opbouwende positieve fase in het geheel.

Het vierde kwart/9-12 uur De cirkel is bijna rond. In deze periode draait het om het verder uitwerken van de wederzijdse bevindingen naar een voor beiden aanvaardbare vaststellingsovereenkomst.

Onderzoek langlopende letselschadezaken


De resultaten van het onderzoek naar Langlopende letselschadezaken door de Universiteit van Utrecht zijn helder. Er is veel te verbeteren. Zo kan de communicatie met de slachtoffers beter, respectvoller en met meer zicht op de belevingswereld van het slachtoffer. Ook ervaren gedupeerden de bewijspositie als belastend. Speciaal voor deze langlopende dossiers is nu de Letselschade MediationCirkel beschikbaar. Hiermee kunnen betrokken partijen hun zaken sneller afwikkelen, en met meer oog voor de menselijke maat.

Minister: vaker en eerder mediation


De Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid debatteerde onlangs over hoe langlopende letselschade moet worden aangepakt. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil dat de kwaliteit van schadeafhandeling wordt verbeterd. Hij pleit voor het vaker en eerder inzetten van mediation, en voor het vaker en sneller voeren van een periodiek regiegesprek. Ook moet er meer aandacht komen voor whiplash-patiënten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat hun schadeafhandeling lang duurt en er veel discussie is met medisch deskundigen over het ontstane letsel.

Speciale aanpak: MediationCirkel


Speciaal voor langlopende letselschadezaken is er nu de MediationCirkel. Deze nieuwe aanpak is ontwikkeld door Wouter Niesink en Judith Dingemanse. Een gezamenlijke visie en passie voor mensen werd de basis voor deze cirkel. De mediators maken verbinding tussen de partijen met herstelgerichte coachingstechnieken. Met als doel: de gedupeerde en verzekeraar zo sneller aan een oplossing te helpen.
Voordelen bij letselschade mediation

Alle betrokken partijen, gedupeerden én verzekeraars, kunnen hun voordeel doen met deze bijzondere vorm van letselschade mediation:

  • Sneller naar een oplossing
  • Vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen
  • Samen werken aan toekomstgerichte oplossing
  • Volop ruimte voor creatieve oplossingen
  • Geheimhouding wat betreft het gehele mediationtraject
  • Kostenefficiënt: geen gerechtelijke procedure, binnen enkele weken duidelijkheid
 
Wilt u meer weten? Neem een kijkje op de site van :
https://mediationmessenger.nl/letselschade-mediation/
https://mediationmessenger.nl/letselschade-dossiers-nu-sneller-afwikkelen-met-mediationcirkel/

CONTACT

Adres:
Waterlelie 12
4533 RA Terneuzen

Mediation
Pré mediation
Herstel coaching