HERSTELCOACHING

Met herstelcoaching een waardevol toekomstperspectief!

“Na het ongeval kon ik niet meer de moeder zijn, die ik was voor dat ik het ongeluk kreeg”
Mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan als gevolg van een verkeersongeval, willen vaak maar één ding: de ervaring zo snel mogelijk achter je laten en de draad van het leven weer oppakken.

Herstelcoaching richt zich op het persoonlijk begeleiden en ondersteunen van mensen na een ongeval of een traumatische ervaring, voor mensen zoals u. Met als doel u weer een waardevol toekomstperspectief te bieden. Herstelcoaching is een vorm van herstelgerichte dienstverlening, specifiek gericht op het emotioneel en sociaal herstel.

Grip op mijn leven: ópleven na letselschade.


U bent herstellende van een traumatische gebeurtenis en u wilt uw leven weer oppakken maar dat lukt niet. U hebt weinig energie, u bent prikkelbaar en slaapt slecht, het is u vaak te veel. Dat begrijpen we.
U ziet soms niet meer wat er nog wél mogelijk is. U beschikt over eigen kracht en eigen kwaliteiten. U weet (on)bewust het beste wat u nodig heeft om te herstellen. Samen met een herstelcoaching ontdekt u uw mogelijkheden en dat geeft vertrouwen om actief te werken aan uw herstel.

Uw eigen inzichten vormen de basis van uw eigen herstelplan dat u samen met uw herstelcoach opstelt.

Vergoeding

Veelal wordt herstelcoaching vergoed door (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Vraag het uw belangenbehartiger of de verzekeraar, twijfels? Wij zoeken het gratis voor u uit.

CONTACT

Adres:
Waterlelie 12
4533 RA Terneuzen

Mediation
Pré mediation
Herstel coaching