NIEUWS

Artikel in Tijdschrift Conflicthantering


12-06-2020 16:08

Tijdschrift Conflicthantering gaat de nieuwste editie in op emoties. Ik mocht als letselexpert een bijdrage leveren over de emoties bij het herstel van slachtoffers met letselschade. Trots!
Stacks Image 543

Online intervisie voor mediators


11-06-2020 13:07

Bureau Judidit is geregistreerd als gespreksleider intervisie bij Mediatorsfederatie Nederland en begeleidt online intervisiebijeenkomsten voor mediators. Intervisie als verplicht onderdeel van de permanente educatie-eisen (PE) voor MfN-registermediators. Heeft u interesse in het volgen van online intervisie? Neem vrijblijvend contact op met Judith Dingemanse 06-13203887 of via info@judidit.nl
Stacks Image 536

Er speelt iets bij mijn medewerker, wat kan ik als werkgever doen?


09-09-2019 14:35

Als de werkrelatie, de werksfeer verstoord raakt of dreigt verstoord te raken, grijpt dit diep in. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor allen die betrokken zijn: collega’s, leidinggevende, cliënten en zelfs binnen de gezinssituatie.

Hoe onderken je als werkgever de signalen?
Als werkgever ziet u eerst een teruglopende productiviteit en verminderde inzet, het mentale verzuim. Vervolgens ziet u dat uw medewerker regelmatig ‘vlucht’ in ziekte, met uiteindelijk het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid wegens bijvoorbeeld spanning gerelateerde klachten. Het lukt u niet om tijdens een persoonlijk gesprek met uw medewerker tot de kern van zijn of haar interne ‘struggle’ te komen

Mediation Messenger


09-09-2019 14:25

MediationMessenger, de gratis Kom-in-Gesprekservice voor zakelijk en arbeidsconflict, blijft doorgroeien. Na de zomerstop mogen we 3 nieuwe collega-mediators verwelkomen, die ons landelijke netwerk versterken. Tjeerd Boersma, Tim Ligtvoet en Judith Dingemanse zorgen ervoor dat ook opdrachtgevers in de regio’s Amersfoort, Delft en Terneuzen/Middelburg bediend worden door gespecialiseerde mediators arbeidsconflict en zakelijke conflicten.

Een nieuw toekomstperspectief na een beroerte


25-06-2019 14:09
Stacks Image 510

Casuïstiek herstelgerichte dienstverlening


17-05-2019 11:45

Herstelgerichte dienstverlening is allang geen nieuw begrip in de letselschadebranche meer. Het is ook zeker geen ‘hype’ gebleken.

Zowel belangenbehartigers als verzekeraars in de praktijk blijken nog altijd behoefte te hebben aan meer inzicht in de meerwaarde die deze vorm van dienstverlening kan bieden en welk soort professionals, in welk soort situaties en op welke momenten in het schadeproces, van toegevoegde waarde kunnen hebben. De leden van de werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening hebben een bloemlezing van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van diverse typen dienstverleners werkzaam in de letselschadebranche samengesteld.

Herstelgerichte dienstverlening


14-05-2019 13:34
Stacks Image 494

"Fijne feestdagen" en de verstoorde familierelatie


21-12-2018 12:38
Stacks Image 477

Arbeidsmediation


21-12-2018 14:25

Judith Dingemanse heeft de tweedaagse cursus arbeidsmediation bij SDU succesvol afgerond. Vanaf heden kunt u Judith ook inschakelen als gespecialiseerd arbeidsmediator.
Stacks Image 484

In vertrouwen conflictsituaties oplossen


15-1-2018 10:50

Heeft u een probleem waar u samen niet uitkomt? Wilt u samen een oplossing? Denk dan eens aan mediation.

Bij een (dreigend) conflict heeft iedereen de neiging om te volharden in de eigen standpunten. Het loont dan om met een objectieve blik afstand tot het probleem te nemen. Mediation biedt hierin de oplossing. Zo kunnen partijen in een vertrouwelijke sfeer en in alle openheid (mediation is gebonden aan geheimhouding) samen werken aan het oplossen van een zakelijk-, of arbeidsgeschil. Partijen kunnen dan weer verder met elkaar. Of zij sluiten hun relatie met een wederzijds aanvaardbare oplossing af. De mediator begeleidt de partijen tijdens het gehele proces, en draagt zorg voor een goede vastlegging van de afspraken. In veel gevallen is een samen gevonden oplossing toekomstbestendiger dan een door de rechter genomen beslissing.

De kracht van mediation ligt namelijk bij de deelnemers zelf. Sámen werken aan een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. De mediationsessies vinden ‘gewoon, samen aan tafel’ plaats. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten gezamenlijk aan een oplossing willen werken. Er is ruimte voor creativiteit bij het vinden van passende oplossingsrichtingen.
Doorgaans duurt een mediationtraject slechts enkele weken. Dat is dus ook veel sneller en kostenefficiëntier dan een procedure.

De kenmerken van mediation op een rijtje:

1. Vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen
2. Samen werken aan toekomstgerichte oplossing
3. Ruimte voor creativiteit en eigen invloed op resultaat
4. Geheimhouding voor het gehele mediationtraject
5. Snel en kostenefficiënt: een procedure met bijbehorende kosten wordt voorkomen, binnen enkele weken heeft u duidelijkheid.

Kies bij mediation voor een MfN-registermediator. In het MfN-register zijn uitsluitend mediators opgenomen die voldoen aan de eisen van deskundigheid en bekwaamheid.

Wilt u meer weten wat een mediator voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met Judith Dingemanse van bureau Judidit. “Het mooie van mijn werk is dat ik betrokkenen mag ondersteunen en motiveren om nieuwe dromen en wensen te vormen én de verwezenlijking daarvan dichterbij te brengen: you did it! Ieders persoonlijke kracht, kwaliteiten en capaciteiten komen daarbij tot uitdrukking”.

Bureau Judidit is een initiatief van Judith Dingemanse, directeur LetselVerhalen.

Judith Dingemanse is opgenomen in het register MfN Mediatorsfederatie Nederland


14-09-2017 16:15
Stacks Image 441

NIVRE opent register voor herstelgerelateerde dienstverlening letselschade


22-6-2017 10:54

Op voordracht van het Branchebestuur Personenschade zal het NIVRE een register openen voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. De eerste groep van professionals die in dit register zal worden ingeschreven zijn de herstelcoaches, die sinds 2015 een eigen opleiding kennen. Ingeschreven professionals zullen de titel krijgen van NIVRE Register-Deskundige (rd).

Volgens de voorzitter van het NIVRE George Oostrom is de opening van dit register een logische stap: ‘het is van belang dat betrokken partijen in de letselschade een duidelijk beeld krijgen van de kwaliteit van de ingeschakelde hersteldeskundige. Nu is dat beeld er niet of nauwelijks. Iedereen kan zich immers deskundige noemen, zonder dat dit getoetst is. Door inschakeling van een NIVRE Register-Deskundige is geborgd dat de deskundige voldoet aan de kwaliteitseisen die de branche personenschade daaraan gesteld heeft’.
Als het gaat om opleidingseisen zal ook in dit nieuwe register sprake zijn van een onderbouwopleiding en een bovenbouwopleiding. Aan de exacte invulling daarvan wordt momenteel de laatste hand gelegd door het Branchebestuur Personenschade, zeker is al wel dat de onderdelen Wft-basis, ethiek en fraude zullen terugkomen in de onderbouwopleiding. De ingeschreven register deskundigen zullen vallen onder het tuchtrecht van het NIVRE en zullen een PE-programma moeten volgen.

Naar verwachting zullen de eerste herstelcoaches zich dit najaar in het register voor herstelgerelateerde dienstverlening inschrijven.
Stacks Image 394

Meest gestelde vragen over herstelcoaching

Herstelcoaching is een vorm van herstel gerichte dienstverlening en is erop gericht om de betrokkene perspectief te bieden: perspectief op herstel.

Mensen die een traumatische ervaring hebben opgelopen als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, willen vaak maar één ding: de ervaring zo snel mogelijk achter zich laten en de draad van het leven weer oppakken. Soms lukt het betrokkene niet om te herstellen, zij geven aan weinig energie te hebben, prikkelbaar te zijn en slecht te slapen. Alles is te veel en ga zo maar door. Cliënten zien soms niet meer wat nog wél mogelijk is. Iedereen beschikt over eigen kracht en eigen kwaliteiten. Een ieder weet (on)bewust wat hij of zij nodig heeft om te herstellen. Samen met een herstelcoach ontdekt de cliënt wat zijn of haar mogelijkheden zijn en dat geeft vertrouwen om actief te werken aan herstel.
• Het aangaan van een traject geeft duidelijkheid over de motivatie van de betrokkene op zijn eigen herstelmogelijkheden.
   Ook wanneer het traject enkel de intakefase behelst.

• Een herstelcoachingstraject versnelt het hersteltraject van de betrokkene.

• Een herstelcoachingstraject versnelt de afwikkeling van het schadetraject met als gevolg beperking of zelfs verlaging van de schadelast.
Kies voor een herstelcoach die professioneel opgeleid is via de beroepsopleiding van Quasir. Op voordracht van het Branchebestuur Personenschade zal het NIVRE een register openen voor professionals die zich bezig houden met herstel gerelateerde dienstverlening in de letselschade. De eerste groep van professionals die in dit register zal worden ingeschreven zijn de herstelcoaches, zij zullen de titel krijgen van NIVRE Register-Deskundige (rd).

CONTACT

Adres:
Waterlelie 12
4533 RA Terneuzen

Mediation
Pré mediation
Herstel coaching